Menu
Zoeken

Samenwerken met Wij Maken Energie

Vrij

Verduurzamen betekent investeren in de toekomstige generatie, maar ook een keuze voor nu. Een keuze voor vrijheid om de energievoorziening volledig in eigen hand te hebben. Lokaal bouwen aan een duurzaam ecosysteem.

Dichtbij

Wij Maken Energie staat voor samenwerking. Samenwerken met bewoners, technici en andere stakeholders.  

MEER INFORMATIE

Vragen over Wij Maken Energie of wilt u een keer kennismaken? Neem contact op met onze duurzaamheids ambassadeur Joël Franken .

Telefoon: 055-321 21 21

E-mail: info@wijmakenenergie.nl

Stap 1 - Klant intake

Op basis van onze ervaring met duurzaamheidstrajecten komen wij op drie belangrijke pijlers voor de vaststelling van de klantbehoefte:

 • Comfort: Bouwkundige staat en wensen t.a.v. isolatie/afgifte (het comfort in de woning).
 • Betaalbaarheid: Uitgangspunten t.a.v. woonlasten bewoners.
 • Toekomstbestendige infrastructuur: Wat zijn de wensen over de wijze van verduurzamen. 

Stap 2 - Quickscan haalbaarheidsanalyse

Op basis van minimale input wordt een quickscan uitgevoerd (looptijd 1 week). Hierbij wordt met name beoordeeld of aan de belangrijkste technische randvoorwaarden wordt voldaan om te werken met onze hoog temperatuur warmtepomp technologie als alternatieve warmtevoorziening (o.a. benodigd temperatuurniveau, of er een bron mogelijk is, etc). 

Stap 3 - Haalbaarheidsanalyse

Samen met de klant wordt bepaald hoe en wie betrokken wordt bij de haalbaarheidsanalyse, waaronder de bewonersvertegenwoordiging en/of huidige partners. Het team wordt specifiek afgestemd op de individuele casus.

Het vaststellen of er een business case is om te verduurzamen doen wij aan de hand van onderzoek naar:

 • Huidige en Toekomstige Exploitatiekosten: Gas en Elektra verbruik, Onderhoudskosten installatie en Lange termijn vervangingsplanning.
 • Prioriteit bewonerswensen / eigenaar t.a.v.:
  • Bewonerslasten energie
  • Comfort wensen zoals bijvoorbeeld verminderen tocht, verbeteren afgiftesysteem
  • Rendement op investering
  • Duurzaamheidsambitie
 • Technische randvoorwaarden zoals de mogelijkheid om Warmte & Koude opslag toe te passen
 • Beschikbare alternatieve verduurzamingsalternatieven
 • Financiering en subsidie mogelijkheden zoals STEP, SVN lening, EIA, MIA, SDE, Postcode roos, EPV.
 • Regelgeving t.a.v. warmtewet en huurprijzen.

Samen met u gaan wij onderzoeken en afwegen wat de uitkomsten zijn ten aanzien van ‘comfort’, ‘betaalbaarheid’ en ‘toekomstbestendigheid’ en met u vaststellen of u een business case in handen heeft.

Stap 4 - Samenwerkingsvorm Warmtelevering

In deze fase wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk en wenselijk is dat de bewoners zelf een Energie Corporatie oprichten om op deze wijze volledig zelfstandig eigenaarschap te nemen van de energievoorziening. Middels het Wij Maken Energie kunnen wij dit ‘white label’ met samenwerkingspartners faciliteren.

Indien dit niet of beperkte mate realiseerbaar is, wordt met partners gezocht naar alternatieven. Hierbij is altijd het uitgangspunt om te streven naar maximale vrijheid voor de bewoner. In een ultiem geval kunnen wij de investering uitvoeren en een lange termijn warmte-leveringscontract sluiten. 

Stap 5 - Realisatie fase

Samen met de opdrachtgever wordt bepaald wie / welke rol heeft in de uitvoeringsfase. Een opdrachtgever kan hierbij zelf kiezen welke partijen zij de uitvoering / realisatie wil uitvoeren (kan met bestaande relaties). Wij bewaken het totaalconcept en verzorgen de realisatie van de opwekinstallatie.

Realisatie fase betreft onder meer geïntegreerde planning van alle bouwpartners,  communicatieplan, uitvoering en kwaliteitsmonitoring. Uitgangspunt is een geruisloze overgang naar de nieuwe energievoorziening voor de bewoners.

Stap 6 - Performance Monitoring

In de periode na realisatie wordt de performance van de warmtevoorziening en opwekinstallatie intensief gemonitord. Wij meten continue de temperatuurniveaus, de flow van warmte en rendement van de opwekinstallatie.

Stakeholders ontvangen hierover periodiek rapportages,

Wij Maken Energie - Hoe werkt het?

Samenwerken staat centraal bij Wij Maken Energie.  Uitgangspunten zijn hierbij:

-Ontwerp, realisatie, beheer en garantie in één hand.
-Integrale aanpak met bouwkundige en technische maatregelen.
-Per casus wordt een uniek team samengesteld dat specifiek is afgestemd op het vraagstuk en wensen van de bewoners/opdrachtgever.

Laten wij samen het volgende proces doorlopen en de energievoorziening fossielvrij maken!

MailMapsBelSluit