Menu
Zoeken

Samenwerken met Wij Maken Energie

Vrij

Verduurzamen betekent investeren in de toekomstige generatie, maar ook een keuze voor nu. Een keuze voor vrijheid om de energievoorziening volledig in eigen hand te hebben. Lokaal bouwen aan een duurzaam ecosysteem.

Dichtbij

Wij Maken Energie staat voor samenwerking. Samenwerken met bewoners, technici en andere stakeholders.  

MEER INFORMATIE

Vragen over Wij Maken Energie of wilt u een keer kennismaken? Neem contact op met onze duurzaamheids ambassadeur Joël Franken .

Telefoon: 055-321 21 21

E-mail: info@wijmakenenergie.nl

Stap 1 - Klant intake

Wij gaan in deze fase met u in gesprek om kennis te maken met uw organisatie en verduurzamingsopgave.

Op basis van onze ervaring met duurzaamheidstrajecten komen wij op drie belangrijke pijlers voor de vaststelling van de klantbehoefte:

  • Comfort: Bouwkundige staat en wensen t.a.v. isolatie/afgifte (het comfort in de woning).
  • Betaalbaarheid: Uitgangspunten t.a.v. woonlasten bewoners.
  • Toekomstbestendige infrastructuur: Wat zijn de wensen over de wijze van verduurzamen. 

Stap 2 - Quickscan haalbaarheidsanalyse

Op basis van minimale input wordt een quickscan uitgevoerd (looptijd 2 weken). Hierbij wordt op basis van onder meer het huidige energie verbruik, bouwkundige staat en huidige techniek een beoordeling gemaakt van de beschikbare technische concepten voor verduurzaming en een eerste inschatting gemaakt of een business case mogelijk is.

Stap 3 - Haalbaarheidsanalyse

Samen met de klant wordt bepaald hoe en wie betrokken wordt bij de haalbaarheidsanalyse, waaronder de bewonersvertegenwoordiging en/of huidige partners.

Het vaststellen of er een business case is om te verduurzamen doen wij aan de hand van onderzoek naar:

  • Huidige en Toekomstige Exploitatiekosten: gas en elektra verbruik, onderhoudskosten installatie en lange termijn vervangingsplanning.
  • Prioriteit bewonerswensen / eigenaar t.a.v. onder meer wensen rondom comfort, betaalbaarheid en duurzaamheidsambities.
  • Technische randvoorwaarden en beschikbare alternatieve verduurzamingsalternatieven
  • Financiering en subsidie mogelijkheden en naleving relevante regelgeving zoals warmtewet en huurwet.

Samen gaan we onderzoeken of u een business case in handen heeft.

Stap 4 - Samenwerkingsvorm Warmtelevering

In deze fase wordt onderzocht wie welke rol op zich neemt. Middels het Wij Maken Energie wij optreden als exploitant of de ontwikkeling realiseren met prestatie afspraken.

Stap 5 - Realisatie fase

Samen met de opdrachtgever wordt bepaald wie / welke rol heeft in de uitvoeringsfase. Een opdrachtgever kan hierbij zelf kiezen welke partijen zij de uitvoering / realisatie wil uitvoeren (kan met bestaande relaties). Wij bewaken het totaalconcept en verzorgen de realisatie van de opwekinstallatie.

Realisatie fase betreft onder meer geïntegreerde planning van alle bouwpartners,  communicatieplan, uitvoering en kwaliteitsmonitoring. Uitgangspunt is een geruisloze overgang naar de nieuwe energievoorziening voor de bewoners.

Stap 6 - Performance Monitoring

In de periode na realisatie wordt de performance van de warmtevoorziening en opwekinstallatie intensief gemonitord. Wij meten continue de temperatuurniveaus, de flow van warmte en rendement van de opwekinstallatie.

Stakeholders ontvangen hierover periodiek rapportages,

Wij Maken Energie - Hoe werkt het?

Samenwerken staat centraal bij Wij Maken Energie.  Uitgangspunten zijn hierbij:

-Ontwerp, realisatie, beheer en garantie in één hand.
-Integrale aanpak met bouwkundige en technische maatregelen.
-Per casus wordt een uniek team samengesteld dat specifiek is afgestemd op het vraagstuk en wensen van de bewoners/opdrachtgever.

Laten wij samen het volgende proces doorlopen en de energievoorziening fossielvrij maken!

MailMapsBelSluit