Menu
Zoeken

Collectieve Warmtelevering

Wij Maken Energie ontwikkelt, realiseert en exploiteert collectieve duurzame industriële warmtepompen voor de levering van hoog temperatuur warmte aan het achterliggende distributienet en aansluitingen. Hiervoor gebruiken wij alleen onze eigen ontwikkelde warmtepomp techniek:

  • Hoog temperatuur: De industriële warmtepomp levert hoog temperatuur (tot 85 graden) en is altijd in combinatie met WKO.
  • Uniek ontwerp: Het ontwerp van elke installatie is uniek en wordt afgestemd op de specifieke situatie.
  • Hoog rendement: Door het toepassen van industriële componenten welke alleen beschikbaar en toepasbaar zijn voor grootschalige warmtepompen is het mogelijk zeer hoge rendementen te behalen. De hoge EOR helpt de ontwikkelaar bij het realiseren van de stringente BENG eisen bij nieuwbouw.

Solide betrouwbare techniek toegepast in meer dan 45 projecten.

 

 

Buurtwarmtepomp

Onze warmtepomp techniek kan ingezet worden als opwekker van warmte (en koude) voor de verduurzaming van een bestaande wijk middels de Collectieve Buurt Warmtepomp. Diverse wijken uit het Programma Aardgasloze Wijken gebruiken de hoog temperatuur oplossingen.

Hiernaast is de collectieve opwekking mogelijk bij grootschalige nieuwbouw gebiedsontwikkeling. Bij dit laatste is het van belang dat wij meedenken over het totale energie systeem om waarde voor alle stakeholders maximaal te optimaliseren. Door het toepassen van extra techniek kunnen wij de EOR nog verder verhogen wat grote besparingen kan opleveren voor de ontwikkelaar.

Regionale Energie Strategie

Het overgaan naar een All Electric centrale opwekking sluit tevens aan bij toekomstige overgang naar restwarmte of geothermie aangezien bij geothermie of restwarmte altijd warmtepomp techniek noodzakelijk is (onttrekken restwarmte retourstroom doordat water met lagere temperatuur terug de bodem in kan). En deze panden blijven behouden als toekomstige klant van het geothermie netwerk (ontwikkelrisico’s geothermie project dalen door lager risico volloopscenario).

Bij het hanteren van de ‘open net gedachte’ kan de WP-installatie warmte leveren als ‘mede’ producent van het netwerk. Hiernaast is het van grote toegevoegde waarde voor de verduurzaming van bestaande wijken,  waarbij al ervaring wordt opgedaan met collectieve hoog temperatuur warmtelevering en nieuwe bewoners over de streep kan trekken mee te doen met een collectieve oplossing.

Verduurzaming bestaande Warmtenetten

In de Warmtewet 2.0 worden bestaande warmtenetten verplicht om hun opwek te verduurzamen. Met name gasgestookte ketels en/of WKK’s worden verplicht over te stappen op een duurzamer alternatief.

Hiernaast zijn er bij warmtenetten gevoed door verbranding van biomassa potentiele issues met het verkrijgen van (of een verlenging van) de benodigde vergunning.

Een overgang naar een industriële hoog temperatuur warmtepomp techniek is een goed en heel duurzaam alternatief.

Meer informatie

Vragen over Wij Maken Energie of wilt u een keer kennis maken? Neem gerust contact met ons op.

Telefoon: 055-321 21 21

E-mail: info@wijmakenenergie.nl

MailMapsBelSluit