Menu
Zoeken

Over Wij Maken Energie

Meer informatie

Vragen over Wij Maken Energie of wilt u een keer kennismaken? Neem contact op met onze duurzaamheids ambassadeur Joël Franken.

Telefoon: 055-312 21 21

E-mail: info@wijmakenenergie.nl

Wij Maken Energie

De uitdaging om de energietransitie is het creëren van energie efficiënte techniek die de bestaande bouwvoorraad snel en met een goede business case kunnen verduurzamen cq van het gas af kunnen halen. Onze gebouwen worden veelal verwarmd met afgifte systemen op een hoog temperatuur niveau. In het overgrote deel van deze bebouwde omgeving is er ook behoefte aan warm tapwater.

De huidige stand van de techniek zorgt dat veel huidige verduurzamingstrajecten (zoals NUL op de Meter) gepaard gaan met grote investeringen, om de warmtevraag sterk te reduceren en het hiermee mogelijk te maken om afgifte trajecten te creëren op een lager temperatuur niveau. Dit betreft met name investeringen in isolatie en het verbeteren van het afgiftesysteem. Hierdoor is in zeer veel gevallen voor de klant geen business case of is alleen mogelijk bij substantiële subsidie of doorberekening van ‘meer’-kosten naar de bewoners.

Wij Maken Energie komt met een nieuwe Innovatieve Techniek en Samenwerking waarmee collectieve woningbouw versneld van Van het Gas Af kan. En hiermee een bijdrage wordt geleverd aan de verduurzaming van Nederland. 

Uitgangspunten Wij Maken Energie

Uitgangspunt is dat er alleen wordt geïnvesteerd als er een sluitende business case is voor de bewoner.

  • Werk alleen met gezonde terugverdientijden en realistisch / conservatieve uitgangspunten.
  • Pas zoveel mogelijk "No regret" maatregelen toe.
  • Bescherm de belangen van de particuliere huurder.
  • Houd koers op lange termijn fossielvrij.

Relatie met Linthorst Techniek

Linthorst Techniek is drijvende kracht achter Wij Maken Energie (zie www.linthorsttechniek.nl). Middels dit concept geven wij invulling aan onze missie On a Mission to Zero Emission en willen een bijdrage leveren aan de verduurzaming van Nederland.

Om het kwaliteitsniveau te waarborgen zijn wij centrale regie-partner en geven wij toegang tot onze technologie

MailMapsBelSluit