Menu
Zoeken

De Techniek

circulaire economie

Het is onze ambitie om leidinggevend te zijn in de transitie naar een duurzame samenleving en circulaire economie. Innovatie en ontwikkeling zijn essentieel bij het waarmaken van deze ambitie.

 

techniek voor de toekomst

De afdeling R&D, genaamd Team Techniek voor de Toekomst, focust zich op het ontwikkelen van producten en diensten waarmee we een belangrijke bijdrage leveren in de energietransitie.  

 

Wij Maken Energie - Technologie

De ontwikkelde Hoog Temperatuur Warmtepomp ‘TT68’ is het hart van de  Wij Maken Energie technologie.

De TT68 is een duurzaam collectief All Electric systeem dat warm tapwater en verwarmingswater op hoge temperaturen kan leveren. De hoog temperatuur warmtepomp heeft een substantieel hogere efficiency dan conventionele warmtepompen (meer dan 30%). 

De techniek is All-Electric en gebaseerd op water-water warmtepomptechnologie waarbij altijd gewerkt wordt met een Warmte Koude Opslag in de bodem (WKO).

Ofwel: Centraal gestookte gas-ketel  ERUIT en TT68 Warmtepomp erin.

Voordelen techniek ‘Wij Maken Energie’:

De volgende voordelen bestaan met de technologie van Wij Maken Energie

-Van het Gas Af: Verduurzaming naar All-electric is op lange termijn goed voor de financiële business case aangezien de gasprijs verder stijgt en hiernaast een noodzakelijk is omdat het gasnetwerk wordt uitgefaseerd.

-Minder grote initiële investeringen, aangezien investeringen niet nodig zijn in:

        -Isolatie en/of verbeterde afgiftesysteem (alleen investeren als dit samenvalt met natuurlijke vervangingsprogramma’s).
        -Ingrijpende investeringen op woningniveau zoals alternatieven van ‘verketelen’ of ‘luchtwarmtepomp per woning’.

Snelheid: De collectieve CV installatie kan éénvoudig worden vervangen door de TT68. Doordat er geen/minder ingrepen nodig zijn, is de woningvoorraad veel sneller van het gas af te halen.

Smart Grid

In combinatie met het gebruik van de warmtepomp technologie wordt een Smart Grid koppeling gerealiseerd.

Dit impliceert er in het energiesysteem flexibiliteit bestaat wanneer warmte kan worden geproduceerd. Warmteproductie en hiermee inkoop van elektra zal hierbij plaatsvinden als het aanbod aan stroom hoog is (prijs laag) veelal veroorzaakt door een hoog aanbod van duurzame energie (zon en/of wind).

Door deze Smart grid technologie toe te passen dragen wij bij een maatschappelijke business case om duurzame produktie te stimuleren en waarmee centrale back up elektriciteits-centrales kan worden verminderd.  

Hiernaast kan de Smart Grid door de Netbeheerder worden gebruikt om congestie management mee uit te voeren, ofwel als het elektriciteitsnetwerk de vraag of aanbod in een regio niet aankan is het mogelijk dat de netbeheerder invloed uitoefent op de timing waarop door onze techniek energie wordt opgewekt. Dit draagt bij aan de maatschappelijke business case om investeringen in het elektriciteitsnetwerk zo veel waar mogelijk te beperken.

Innovatie subsidie

In 2015 is de Innovatie van de Hoog Temperatuur Warmtepomp uitgeroepen tot Nummer 1 meest belovende innovatie van RVO Nederland - Top sector Energie. Hiervoor heeft Linthorst  een demonstratie-subsidie (DEI) ontvangen om het product versneld naar de markt te brengen.

De overheid stimuleert hiermee innovatie in duurzame energie.

Track record technologie

De technologie van de Hoog Temperatuur Warmtepomp is ‘bewezen’ technologie en wordt door Linthorst toegepast in diverse projecten in de Utiliteitsbouw (meer dan 10x geimplementeerd):

Leiden VVE Flats & Verzorgingstehuis
Van der Valk Hotel Lent, Enschede, Utrecht, Groningen, Apeldoorn, Tilburg
Gemeente Zoetermeer Gemeente complex 

 

Hiernaast wordt de techniek komend jaar op de volgende projecten gerealiseerd:

Wiedebroek Verpleegtehuis
TMZ Zorgcentrum
Beesterswaag Verzorgingstehuis
Bosbad Putten Zwembad
Van der Valk Haarlem, Schiphol, Deventer, Nooddorp

 

Het rendement van de installaties is in lijn of boven de gestelde normen.

40 jaar techniek

Oprichter van Linthorst Techniek, Henk Linthorst, zag het eind jaren zeventig al dat fossiele brandstoffen zijn eindig. In die tijd merkte Nederland, onder andere door de oliecrises, hoe afhankelijk we zijn van fossiele brandstoffen.

Op de foto links ziet u de ontwikkelde energie-demonstratiewagen van het Technisch Installatiebedrijf H. Linthorst dat in het begin van de jaren '80 het land door trok. Deze demonstratiewagen informeerde toen al het grote publiek over de mogelijkheden van nieuwe, duurzame technieken. In de wagen waren diverse vooruitstrevende technieken te zien zoals zonnepanelen, een windmolen, een warmtepomp, een hout gestookte installatie en een zonneboiler.

Sinds die tijd is het installatie uitgegroeid tot Linthorst Techniek en gericht op verduurzaming. Hoe? Door middel van veel onderzoek en ontwikkeling naar innovatieve en alternatieve warmtevoorzieningen. Dit heeft geleid tot de TT68 hoog temperatuur warmtepomp. De TT68 is in staat om tientallen huizen te verwarmen en te voorzien van warm tapwater. Dit betekent voor u een gasloze woning. Een toekomst waar veiliger, duurzamer én goedkoper wonen werkelijkheid wordt.

Wij van “Wij Maken Energie” kunnen de TT68 u laten voorzien van warmte. Lees hieronder meer over de techniek over de verduurzaming. 

MailMapsBelSluit