Menu
Zoeken

Bewustwording en realisme troef in de warmtepompmarkt voor utiliteit

In de utiliteit is nog steeds veel verwarming middels aardgas en koeling middels koelmachines. Voor beide processen is apart energie nodig en dat kan uiteraard efficiënter. Joël Franken, adviseur bij Wij Maken Energie en Linthorst Techniek en een van de sprekers op het Congres Toekomst van de Warmtepomp op 16 november, vertelt hiermee niks nieuws. Maar wat wel nieuw is, zijn de hoge energieprijzen. Samen met de volatiliteit in de markt laat dit de urgentie om nu écht door te pakken duidelijk zien.

Franken houdt zich dagelijks bezig met de ontwikkeling van niet eerder gebruikte technieken om een gasloos Nederland te realiseren. Hij ziet grote kansen voor verduurzaming van bestaande bouw waarbij wordt afgeweken van de gebaande paden.

Visieverandering
Franken: “De visie is in driekwart jaar gegaan van: We willen gasloos naar, we willen direct energie besparen, isoleren én (daarna) gasloos naar, we willen duurzaam opgewekte energie direct gebruiken, opslaan voor later gebruik en daarmee gasloos worden.”

Hij vervolgt: “Dit biedt veel kansen voor utiliteit. Niet alleen heb je de schaalgrootte mee, waardoor de kans op een goede businesscase beter wordt, ook de volatiliteit geeft hier mogelijkheden voor. Het komt hier op neer: men wil een zo duurzaam mogelijk energiesysteem. Dus maakt men andere keuzes in hoe een dergelijk systeem conceptueel wordt ontworpen en bedreven, denk hierbij aan smart grid-toepassingen. Hierdoor worden de energielasten lager en ontstaat de mogelijkheid veel meer duurzame energie direct te gebruiken.”

Bewustwording en realisme in de markt
Dit kan uiteraard ook andere problemen oplossen, denk aan netcongestie, want als men de energie direct duurzaam opwekt, zelf verbruikt of opslaat hoeft het net niet te worden belast. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

“Je ziet duidelijk dat er veel meer bewustwording en realisme in de markt is gekomen. De risico’s worden afgekaderd zodat ongeacht welke keuze er wordt gemaakt en wat de markt ook gaat doen men de juiste beslissing neemt voor pand en eigenaar. De huidige markt geeft de extremen die er zijn heel goed weer,” aldus Franken.

“Wellicht vlakt dat in de toekomst nog wat af, maar bepaalde onderdelen zullen, ongeacht het prijsniveau, blijven terugkeren en dat is van blijvende invloed op de installatiekeuze. Volatiliteit in de energieprijzen zal groter zijn dan vroeger, daarop moet de markt voorbereid zijn en middels slimme installaties op inspelen.”

Warmtepomp Trendrapport
Tijdens het Congres Toekomst van de Warmtepomp,16 november in het Louwmans Museum in Den Haag, waar Franken een van de sprekers is, presenteren Warmte365 en onderzoeksbureau Dutch New Energy Research de nieuwste editie van het Warmtepomp Trendrapport, met daarin de belangrijkste kerncijfers van de markt én uitgebreide analyses van de potentie van de warmtepomp door heel Nederland.

Bron: Warmte365 

MailMapsBelSluit