Menu
Zoeken

Veelgestelde vragen

Hier vindt u de meeste veelgestelde vragen over Wij Maken Energie. Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden, neem dan gerust contact met ons op. 

1. Algemene vragen

Via welke kanalen kan ik jullie bereiken?

Mocht uw vraag niet op deze site te vinden zijn, kunt u uiteraard op andere manieren contact met ons opnemen.

Voor vragen over uw voorschotnota, jaarafrekening of contract stuur uw vraag bij voorkeur per mail naar ons administratieve service center: info@linthorst-energielease.nl.

Bent u nog geen klant bij ons, maar wel geïnteresseerd in onze dienstverlening, neem dan gerust contact op met een van onze duurzaamheids ambassadeurs. Bij voorkeur per mail via info@wijmakenenergie.nl. Telefonisch kunt u contact opnemen met 055 - 321 21 21 en vragen naar Joël Franken of Floris Visch.

Ook zijn wij actief op Linkedin. Wilt u op de hoogte blijven van onze uitdagende projecten, dan kunt u ons volgen. De link naar de pagina is https://www.linkedin.com/company/wij-maken-energie/. Verder is meer informatie te vinden op onze website: https://www.wijmakenenergie.nl/.

Kan ik mijn factuur ook per mail/post ontvangen?

U kunt uw factuur en overige documentatie op twee manieren ontvangen: per mail of per post. Vanuit milieuoverwegingen geven wij de voorkeur aan correspondentie per mail. Wijzigingen kunt u doorgeven via info@linthorst-energielease.nl.

Welke betalingsmogelijkheden heb ik?

Wij Maken Energie hanteert twee mogelijkheden om uw facturen te voldoen. De eerste mogelijkheid is betaling per automatische incasso. Het bedrag wordt maandelijks rond de 27ste van uw rekening afgeschreven. Bij het tekenen van het leveringscontract heeft u ook een machtiging getekend voor de automatische incasso.

De tweede mogelijkheid is betaling per factuur. U krijgt de factuur halverwege de maand en dient deze voor het eind van de maand te voldoen.

Hoe kan ik mijn voorschotbedrag aanpassen?

U kunt uw voorschotbedrag altijd aanpassen naar minimaal het verbruiksniveau van het jaar ervoor. Stuur ons een mail met uw verzoek naar info@linthorst-energielease.nl.

Wij willen u erop attenderen dat het aanpassen van het voorschotbedrag op eigen risico is. De jaarnota kan door verlaging van het voorschotbedrag hoger uitvallen dan u gewend bent. Daarnaast kunt u uw voorschotbedrag maar 1 keer per jaar zelf verlagen. Verhogen kan wel onbeperkt.

Hoe kan ik mijn contactgegevens aanpassen?

Uw aangepaste contactgegevens kunt u doorgeven per mail (info@linthorst-energielease.nl)

Hoe kan ik mijn rekeningnummer/ IBAN nummer wijzigingen doorgeven?

Uw rekeningnummer/ IBAN nummer wijzigingen kunt u doorgeven per mail (info@linthorst-energielease.nl)

Naar welk rekeningnummer/ IBAN nummer kan ik mijn maandelijkse termijn of jaarnota overmaken?

Alle informatie betreffende ons rekeningnummer/ IBAN nummer en tenaamstelling kunt u vinden op het desbetreffende factuur of jaarnota.

Wanneer kan ik mijn jaarnota verwachten?

Wij Maken Energie verstuurt de jaarnota’s binnen de eerste 6 weken van het nieuwe jaar of bij opzegging binnen 6 weken na opzegging.

Mocht u na deze termijn uw jaarnota nog niet hebben ontvangen dan kunt u contact opnemen met onze administratie afdeling per mail via info@linthorst-energielease.nl.

Op basis waarvan wordt de jaarnota gemaakt?

Jaarlijks maken wij een jaarnota over het afgelopen jaar. In deze jaarnota staan de werkelijke jaarkosten op basis van het werkelijk verbruik waarbij de reeds betaalde voorschotten in mindering worden gebracht.

Mocht blijken dat u meer heeft betaald dan u daadwerkelijk heeft verbruikt, dan krijgt u dit verschil terug. Mocht blijken dat u meer heeft verbruikt dan dat u betaald heeft dan dient u het verschil terug te betalen. Op de jaarnota wordt ook altijd een nieuw voorschotbedrag berekend.

Mijn maandelijkse incassering is mislukt. Incasseren jullie nog een keer of dien ik het bedrag zelf over te maken?

Mocht de eerste incassering, om welke reden dan ook, niet gelukt zijn dan incasseren wij rond de 27ste van de volgende maand opnieuw. Dit betekent wel dat er tijdens die incasso twee bedragen worden afgeschreven.

Hoe kan ik mij aanmelden als nieuwe klant?

Mocht u gaan verhuizen naar een woning met een aansluiting op het systeem van Wij Maken Energie dan dient u zich aan te melden als nieuwe klant. Meld u per mail aan via info@linthorst-energielease.nl . Wij zullen u dan een welkomstpakket toesturen met meer informatie over de service die Wij Maken Energie levert, het contract, de tarieven en voorwaarden.

Hoe regel ik mijn afmelding als ik ga verhuizen?

Mocht u gaan verhuizen naar een woning zonder aansluiting op het systeem van Wij Maken Energie dan u zich bij ons afmelden.

Dit is te regelen door een mail te sturen naar info@linthorst-energielease.nl.

Om deze afmelding bij verhuizing zo efficiënt mogelijk te verwerken hebben wij de volgende informatie nodig:

  • De datum van sleuteloverdracht
  • De meterstanden (indien van toepassing) op de datum van sleuteloverdracht
  • Uw nieuwe correspondentieadres

Waar kan ik jullie tarieven vinden?

Jaarlijks worden nieuwe tarieven gecommuniceerd als bijlage bij de jaarafrekening van het jaar ervoor.

Wat staat er in de Warmtewet?

Meer informatie over de Warmtewet kunt u vinden op de site van de Autoriteit Consument en Mark (ACM) welke toezicht houdt (https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/energie/afnemers-van-energie/warmte-informatie-voor-zakelijke-afnemers/warmtetarieven).  

Hoe lees ik mijn meterstanden uit?

De meterstand van de warmte wordt weergegeven op een digitale meter in uw meterkast of berghok. Deze meterstand wordt veelal weergegeven in GJ.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Wij Maken Energie gaat elke dag voor een zo betrouwbaar mogelijke levering van warmte en koude. Werkzaamheden proberen we zo goed, tijdig en volledig mogelijk uit te voeren. Toch kan het gebeuren dat u ergens ontevreden over bent. Voor die gevallen is er de klachtenprocedure. U kunt uw klacht indienen per e-mail via info@linthorst-energielease.nl.

Met welke voorwaarden moet ik rekening houden?

In de onderstaande documenten kunt u onze algemene leveringsvoorwaarden en aansluitingsvoorwaarden vinden

  • Algemene leveringsvoorwaarden
  • Aansluitvoorwaarden

 
Bij uw aanmelding heeft u als bijlage van het contract ontvangen. Wilt u deze stukken nogmaals toegestuurd krijgen is dit uiteraard mogelijk . Stuur uw verzoek naar info@linthorst-energielease.nl.

2. Technische vragen

Wat is het gemiddelde warmteverbruik van een woning?

Uw warmteverbruik hangt sterk af van veel factoren, zoals de positie van uw woning, uw warmwaterverbruik en uw gezinssamenstelling spelen onder andere een dominante rol. Het gemiddelde warmteverbruik is ongeveer 25 Gigajoule per jaar, maar dit is dus sterk afhankelijke van de bovenstaande factoren.

Waar kan ik een storing melden?

Urgente storingen kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week, melden via het volgende nummer:0800-2282828 (of niet urgente storingen via service@linthorsttechniek.nl)

Waarom moet ik akkoord gaan met eventuele additionele kosten als ik een storingsmelding doe?

Als u een storing doorgeeft via ons storingsnummer kan het voorkomen dat de storing buiten onze verantwoordelijkheid valt. Dit geldt veelal voor zaken in de binnenhuisinstallatie, u kunt hierbij denken aan vloerverwarming en thermostaten. Mochten onze medewerkers het vermoeden hebben dat de aard van het probleem buiten onze verantwoordelijkheid ligt, dan zullen zij deze vraag stellen. In veel gevallen ligt de verantwoordelijkheid van de binnenhuisinstallatie bij de bewoner zelf of de verhuurder.

MailMapsBelSluit