Menu
Zoeken

Go down

Uw ontwikkelaar en exploitant van Duurzame Energie Projecten

Wij zijn meer dan alleen een energiebedrijf!

Door onze jarenlange ervaring met integrale concept ontwikkeling voor techniek in de gebouwde omgeving gaat onze toegevoegde waarde verder dan het ontwerp van alleen het energiesysteem. Door samenwerking realiseren wij optimalisaties in de gehele keten en creëren waarde voor de gehele ontwikkeling.

Kennispartner

Wij werken intensief samen om te komen tot een integraal gebouw ontwerp.

Wij streven naar de laagste integrale bouwkosten (incl techniek) en hoogste exploitatie waarde van de bouwkundige ontwikkeling. Het energie ontwerp is hier slechts een onderdeel van.

Het is onze ervaring dat hier veel waarde verloren gaat in huidige samenwerkingsmodellen.

Ervaring

In 2017 hebben wij de eerste wijk in Nederland van het gas behaald met een collectieve warmtepomp techniek. Voor de verduurzaming van de bestaande bouw werken wij al tien jaar aan concept en techniek ontwikkeling voor de beste business case.

We hebben 40 jaar ervaring in WKO-systemen. Afgelopen vijf jaar hebben wij meer dan 75 WKO projecten ontworpen en gerealiseerd en welke wij nog altijd in beheer hebben.

Onze diensten

Wij ontwikkelen en realiseren energieprojecten voor:

  • Nieuwbouw
  • Verduurzaming van bestaande bouw
  • Collectieve opwekking voor nieuwe (open)-netten of bestaande warmtenetten.

Wij Maken Energie kan u volledig ontzorgen. Alles om te komen tot een duurzaam energiesysteem kunnen wij voor uw organiseren, realiseren en exploiteren.

Wij Maken Energie heeft een Warmte leveringsvergunning bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en is aangesloten bij de Geschillencommissie Energie.

Onze dienstverlening is uiteindelijk afhankelijk van uw klantvraag. Wij zijn flexibel om u van dienst te zijn


Lees meer over

Samen ontwikkelen

Samenwerken staat centraal bij Wij Maken Energie, hetgeen gebaseerd is op: 

  •  Integrale ontwerp visie gericht op maximale waarde creatie voor betrokken stakeholders.
  • Onderbouwing keuzes met business case en energie simulaties
  • Ontwerp, realisatie, beheer en garantie van de Techniek in één hand.

Wij streven naar de laagste integrale bouwkosten (incl techniek) en hoogste exploitatie waarde van de gehele bouwkundige ontwikkeling. Het energie ontwerp is hier slechts een onderdeel van. Bijvoorbeeld:

  • De impact van de techniek keuze op de m2 verhuurbaar oppervlak
  • De hoeveelheid benodigde pv panelen om duurzaamheidscore te behalen versus verdere verduurzaming energietechniek
  • Of keuze betaalbare tarieven versus hoogte aansluitbijdrage 

Wij zijn uw partner om u te adviseren, te realiseren en ons advies waar de maken door het te garanderen middels een exploitatiemoden.

Lees meer over Samen Ontwikkelen voor:

Zij kozen voor onze innovatieve aanpak

MailMapsBelSluit